Рецензування робіт

Редакція  журналу “Буковинський  медичний  вісник”  приймає  до  друку  рукописи,  що  оформлені  з
урахуванням “Єдиних  вимог  до  рукописів,  представлених  у  біомедичні  журнали”,  складених
Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007р.) які ґрунтуються на сучасних
підходах доказової медицини.
У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної
медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи опи-
сані  в  статтях,  представлені  чи  прийняті  для  опублікування  в  інших  виданнях,  як  вітчизняних , 
так  і зарубіжних.

Отримані рукописи підлягають відкритому рецензуванню експертом з даної наукової тематики.
Бланк рецензії розміщений нижче.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті, оформлені неналежним чином, редагувати статті,
а також змінювати стиль оформлення, що не впливає на зміст. Направлені в редакцію роботи не по-
вертаються.  Крім  того,  редакція  може  вимагати  від  автора  представити  вихідні  дані,  з  використан-
ням яких отримані наведені в статті результати.

ĉ
Маркіян Степанченко БДМУ, Чернівці,
16 черв. 2016 р., 03:13