Про журнал

НОВИЙ САЙТ ЖУРНАЛУ:


(поточний ресурс не буде

ISSN (print):
ISSN (online):

http://e-bmv.bsmu.edu.ua/


оновлюватися з 2019 року)


1684-7903
2413-0737
Веб-сайт:
Open Journal Systems:
http://bmv.bsmu.edu.ua
http://e-bmv.bsmu.edu.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15684-4156 ПР від 21.09.2009
Рік заснування:
Періодичність:
1997
4 рази на рік
Мова видання:
українська, російська, англійська
Засновник: Буковинський державний медичний університет
Головний редактор: Бойчук Тарас Миколайович, доктор медичних наук
Перший заступник
головного редактора:
Заступник головного редактора:
Іващук Олександр Іванович, доктор медичних наук

Кривецький Віктор Васильович, доктор медичних наук
Відповідальні секретарі: Тащук В.К., Федів О.І.
Члени редколегії: Безруков Л.О.; Волошин О.І.; Заморський І.І.; Ілащук Т.О.; Іфтодій А.Г.; Мещишен І.Ф.; Польовий В.П.; Сенютович Р.В.; Сидорчук І.Й., Ткачук С.С.; Ходоровський Г.І


Редакційна рада:

Журнал індексується:
Амосова К.М., Бойко В.В., Гоженко А.І., Дзяк Г.В., Єльський В.М., Запорожан В.М., Коваленко В.М., Ковальчук Л.Я., Кулмагамбетов І.Р.(Алма-Ата), Митник З.М., Паньків В.І., Черних В.П.


Scientific Indexing Services
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login